Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Świadectwa zdrowia dla zwierząt

Świadectwa zdrowia dla zwierząt

Wywozowe świadectwo zdrowia dla zwierząt:

  • oryginał wniosku o wystawienie wywozowego świadectwa zdrowia dla zwierząt należy złożyć co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem;
  • świadectwa wystawiane są codziennie do godziny 14:00.

Wniosek należy złożyć w oryginale, przez ePUAP lub drogą poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 63 § 3a pkt. 1 KPA, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

W innym przypadku zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

  • opublikował: Damian Dąbrowski
    data publikacji: 2023-01-08 14:40
  • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-08 14:46

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]