Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Afrykański pomór świń (ASF)

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących świnie

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Aktualizacja wykazu podmiotów działających w obszarze zagrożenia ASF

Aktualizacja dokumentu, zawierającego wykaz podmiotów sektora utylizacyjnego, wskazanych do odbioru, transportu i przetwarzania/spalania padłych dzików i padłej trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach zagrożenia ASF.

Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Obecnie w powiecie mińskim obszar objęty ograniczeniami obejmuje gminy: Halinów, Miasto Sulejówek, Dębe Wielkie, Stanisławów, Dobre oraz Latowicz.

Powiat Miński: Wyłączenia z terenu zagrożenia ASF

Gmina Halinów, Dębe Wielkie oraz miasto Sulejówek w powiecie mińskim zostały wyłączone z obszaru zagrożenia i włączone do obszaru objętego ograniczeniami.

Apel do mieszkańców powiatu mińskiego

W przypadku zaobserwowania na terenie powiatu mińskiego padłej zwierzyny - szczególnie dzików i świń, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie do najbliższego lekarza weterynarii lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim - telefon 25 758 50 59.

Apel do hodowców trzody chlewnej

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]