Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Zgnilec amerykański pszczół (AFB)

Informacja o wygaszeniu z dniem 16 sierpnia 2023 r. obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie powiatu mińskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o wygaszeniu z dniem 16 sierpnia br. obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół na terenie powiatu mińskiego. 

Jednocześnie mając na uwadze zachowanie dobrego stanu zdrowia pszczół w pasiekach na terenie powiatu, uwzględniając sytuację epizootyczną na terenie całego kraju w odniesieniu do zgnilca amerykańskiego pszczół, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim rekomenduje przeprowadzanie badań osypu zimowego. Regularne badanie laboratoryjne rodzin pszczelich pozwoli na wczesne reagowanie w przypadku potrzeby zintensyfikowania zabiegów higienicznych.

Działania, które są podejmowane przy stwierdzeniu przetrwalników zgnilca na wczesnym etapie choroby, kiedy nie rozwiną się jeszcze objawy kliniczne, pozwalają na utrzymywanie w pasiekach zdrowych rodzin pszczelich oraz uniknięcie restrykcji związanych z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół. Do działań tych należą: 
regularna i sukcesywna wymiana plastrów na ramki z węzą wytworzoną z wosku poddanego procesowi sterylizacji;
przesiedlanie pszczół;

  • sterylizacja wosku pozyskanego z plastrów
  • zabezpieczanie pustych uli, sprzętu pszczelarskiego i plastrów przed dostępem pszczół;
  • kontrola plastrów z czerwiem podczas przeglądu rodziny pszczelej;
  • bieżące oczyszczanie i odkażanie wyposażenia, sprzętu i urządzeń pasiecznych oraz wycofanych z użytkowania uli;
  • wprowadzanie do pasiek rodzin pszczelich o znanym statusie zdrowotnym;
  • ograniczanie okoliczności sprzyjających rabunkom, w szczególności przez: dokarmianie rodzin pszczelich po ustaniu lotów pszczół, zabezpieczenie plastrów z miodem lub zapasami pokarmu przed dostępem pszczół, ograniczenie czasu przeglądu rodzin pszczelich, niepozostawianie otwartych gniazd, zmniejszenie wylotu ula rabowanych rodzin pszczelich, uszczelnianie pni pszczelich, utrzymywanie w pasiece tylko silnych rodzin pszczelich.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi w zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – art. 42 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]